http://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/what-drivers-need-to-do-12052017131458.html/botcailay.jpgNếu quả thật lợi thế đang không thuộc về phe tài xế vì thời gian không đứng về phía họ, thì câu hỏi là...