Tại cuộc họp báo ngày 19/4 tại Hà Nội, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, nếu có trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, xâm hại nói chung đề xuất tới Quỹ, Quỹ sẵn sàng hỗ trợ.

More...