Bên cạnh đó, game thủ cũng đang gặp phải tình trạng lỗi và khó đăng nhập với sản phẩm này của VTC Game.

More...