“Việt Nam là một trong những thị trường đáng quan tâm nhất để đầu tư. Tuy còn rất nhiều thách thức nhưng Việt Nam đang có nhiều cơ hội mà không một thị trường nào trong khu vực có thể sánh được”, TS Veraphong Chutipat, Đại học Rangsit, Thải Lan khẳng định. Bà Trần Anh …

More...