Tại Việt Nam, khi mua mới một chiếc xe, phải đóng hàng chục loại thuế, phí khác nhau. *

More...