Mặc dù nhiều bệnh viện (BV), phòng khám yêu cầu được khám chữa bệnh vào các ngày cuối tuần để phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân, tuy nhiên cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa vẫn không chấp thuận.




More...