Đoàn phim 'Đảo của dân ngụ cư' đến dự khai trương gian Việt Nam tại Village International của LHP Cannes.*

More...