ASEAN và Trung Quốc nên bắt đầu bằng một “thỏa thuận danh dự” về vấn đề Biển Đông vì không có cơ chế nào để thi hành bất cứ thỏa thuận nào về mặt pháp lý, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố ngày 19/5.

More...