Giám đốc tập đoàn Nhật Bản cho rằng những kiến thức nền tảng sâu rộng ngoài chuyên môn sẽ giúp sinh viên tăng khả năng thích nghi với môi trường xã hội và công việc thay đổi hàng ngày.


More...