Những bàn chông bằng sắt sắc nhọn được đinh tặc đặt giữa đường khiến nhiều lái xe rùng mình vì độ nguy hiểm và sự vô nhân đạo.


More...