Thấy em trai và một bạn khác chìm dần ở vùng nước sâu, Huy nhảy xuống cứu thì bị nước cuốn mất tích.

More...