Hành vi gian lận của thí sinh thi tiếng Hàn ở Hà Nội ngày 17/6 không qua mắt được cổng từ và giám thị.

More...