Đường hầm điêu khắc (hồ Tuyên Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) là khu du lịch thu hút rất đông du khách, nhất là trong mùa cao điểm du lịch như hiện nay. Băng nhóm tội phạm cũng trà trộn vào để móc túi du khách.
More...