Hiệp hội cho rằng cần có chính sách đảm bảo quyền lợi của người vay, bảo lãnh và mua nhà trong dự án mà chủ đầu tư thế chấp.

More...