HPG mặc dù nằm trong diện giảm tỷ trọng rất mạnh của quỹ ETF nhưng do đã được gom liên tiếp ở các phiên trước nên tính chung lại, HPG vẫn được mua ròng hơn 121,4 tỷ đồng.

More...