Dưới đây là nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến giao dịch ngày 19/6/2017.

More...