Chạy xe lạng lách suýt gây tai nạn nên bị nhắc nhở, nam thanh niên không biết xin lỗi mà còn lấy dao đâm một người 7 nhát.

More...