Ngày 18/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc phản ánh về tình trạng phá rừng, vận chuyển gỗ... ở xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (do chuyển động 24h – VTV24 thực hiện) có nhiều nội dung không đúng với thực tế.
More...