Sau khi chấp hành xong án phạt tù 14 năm về hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép ma túy; ông Cẩm vẫn lún sâu vào công việc bán ma túy lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.
More...