Nhân viên bảo vệ trường cấp 2 ở Bắc Ninh tử vong với nhiều vết thương trên người.

More...