Ông Hoàng Quốc Khánh cho biết: Những thông tin về tôi có lâu đài nguy nga tráng lệ là không chính xác, nhằm mục đích hạ uy tín cá nhân.


http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/chu-nhiem-ub-kiem-tra-son-la-tin-lau-dai-nham-ha-uy-tin-ca-nhan-383233.html]More...[/url]