Đại diện Bộ GTVT và taxi truyền thống gặp nhau ở điểm nhìn về cấm đường, quy hoạch xe nhưng vẫn va đập quan điểm phân loại Uber, Grab. TS Nguyễn Đức Thành gợi mở, quản lý thông minh phải dựa trên cạnh tranh để thị trường tiến hoá.


http://vietnamnet.vn/vn/ban-tron-truc-tuyen/uber-grab-taxi-truyen-thong-canh-tranh-de-tien-hoa-383269.html]More...[/url]