VTB: Giải trình chênh lệch KQKD quý 2 năm 2017 so với quý 2 năm 2016

More...