Chỉ là những thói quen rất nhỏ khi dùng điều hoà như tắt mở, bật thêm quạt trong phòng hay chọn nhiệt độ… nếu không chú ý, hoá đơn tiền điện sẽ tăng chóng mặt.


More...