Tác giả hai bức tranh "Mãnh hổ" mà cao thủ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores tặng võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh, cũng là một người luyện võ. Đặc biệt hơn, họa sĩ này cũng mang tên là Hổ: Họa sĩ Nguyễn Văn Hổ!
More...