Tiemoue Bakayoko có lúc khủng hoảng, không ai biết đến, nhưng chính Makelele đã vực anh dậy từ khó khăn.

More...