Tay đấm người Mỹ không ngần ngại dùng tiền để sỉ nhục đối thủ khi cả hai đấu khẩu lần ba tại New York.

More...