Không quân Việt Nam tăng cường khả năng sửa chữa, bảo trì trong nước cho đội máy bay Sukhoi do Nga chế tạo.
Mạng báo chuyên về tin tức quân sự, quốc phòng IHS Jane’s vào ngày 9 tháng 8 cho biết Nhà máy A32 tại Đà Nẵng, cơ sở chuyên lo bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay, vừa được Ukraine hỗ trợ kỹ thuật để nâng cấp nhằm có thể tăng cường khả năng trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Đây là một trong loạt những nỗ lực nhằm nâng cao khả năng cho nhà máy A32.
Lâu nay nhà máy A32 được giao nhiệm vụ sửa chữa, lắp ráp, bảo dưỡng cho những máy bay chiến đấu của Không quân Việt Nam như máy bay Su-22, Su-27, Su30MK2. Nay với những nâng cấp, Nhà máy A32 sẽ có thể tiến hành hoạt động hỗ trợ và hiện đại hóa cho đội máy bay chiến đấu Sukhoi đang có.
More...