Nhiều lần bị vợ cũ từ chối nối lại quan hệ, Thắng cầm dao bầu truy sát, đoạt mạng chị này trước cổng nhà.

More...