Từ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra, điều tra, xét xử trong thời gian gần đây, ngày 10/8 Tiền Phong có cuộc trao đổi với Cục trưởng Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phạm Trọng Đạt về công tác kê khai, giám sát thu hồi tài sản tham nhũng của cán bộ.
More...