Nhiều người tin rằng khung cửa ra vào là nơi trú ẩn an toàn khi có động đất, nhưng thật ra họ cần cúi người và nấp dưới gầm bàn.

More...