Để cùng được điểm -8, một người đã duy trì phong độ như ngày đầu, một người thi đấu xuất thần.

More...