Từ ngày 15/9, nếu không đeo rọ mõm cho chó, để chó cắn người khi dẫn chúng ra đường, nơi công cộng, chủ nuôi sẽ bị phạt nặng tới 1 triệu đồng.
More...