Real Madrid có thể vẫn đang nghĩ họ là nhà vô địch với sức mạnh đáng nể hiện có, nhưng bên trong họ đang có vấn đề cần phải xem xét một cách thực sự.

More...