Mặc dù ghi nhận những kết quả khả quan về tình hình xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu 2017, tuy nhiên không phải doanh nghiệp ngành thủy sản nào cũng có được kết quả trọn vẹn và tươi sáng. Nửa cuối năm 2017 sẽ vẫn còn những câu hỏi đặt ra với doanh nghiệp thủy sản.

More...