Giới trẻ yêu thời trang có thể khám phá BST và nhận ưu đãi đặc biệt khi mua sắm tại cửa hàng Kenzo vào ngày 18, 19/10.

More...