Nhờ hạt giống gắn ở phần cuối, những mẩu bút chì bỏ đi sẽ giúp cây con nảy mầm khi được cắm xuống đất và tưới nước.

More...