Từ ngày 14 đến 22/10, Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 19 (Festival) diễn ra tại TP Shochi - Liên bang Nga. Đoàn Việt Nam có 116 đại biểu là thanh niên, sinh viên đang hoạt động trên các lĩnh vực trong nước và ngoài nước sẽ tham gia các hoạt động, diễn đàn tại Liên hoan.
More...