YBĐT - Cùng với Điện Biên, Yên Bái là một trong hai tỉnh trong cả nước được triển khai Dự án "Chấm dứt bạo lực ở trẻ em” (EVAC) giai đoạn 2016-2020 do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tài trợ. Dự án chính thức được khởi động từ tháng 10/2016, trên địa bàn 10 xã của hai huyện Văn Chấn và Lục Yên.

More...