Đại sứ Phạm Sanh Châu, ứng cử viên Việt Nam cho vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) quyết định rút tên trước khi diễn ra vòng bầu cử thứ ba. Tin được loan đi ngày ngày 12 tháng 10.
Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam lần đầu tiên ra tranh cử Tổng Giám đốc UNESCO là người nhận được phiếu bầu ít nhất, chỉ có 2 phiếucùng hạng với Azerbaijan.
Ứng cử viên Việt Nam quyết định rút tên khỏi cuộc đua vào vị trí Tổng giám đốc UNESCO được cho là không có gì bất thường trong các mối quan hệ quốc tế. Thông thường những ứng viên sẽ rút tên nếu như họ không đạt được ít nhất 10 phiếu bầu trong hai vòng đầu tiên.
Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của UNESCO, ông Michael Wobs đánh giá cao kết quả lọt vào vòng 2 của ứng cử viên Việt Nam. Các thành viên khác của hội đồng cho biết quyết định rút tên của ông Phạm Sanh Châu sẽ giúp cho các ứng cử viên còn lại được thêm phiếu bầu.
Kết quả vòng bầu cử lần thứ 3 với hai ứng viên dẫn đầu là đại diện của của Pháp và Quatar, cùng đạt 18/58 phiếu.
More...