Đồng đô la Mỹ hôm 12/10 tăng giá nhẹ so với các đồng tiền mạnh khác, sau báo cáo trợ cấp thất nghiệp ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

More...