Vào lúc 7h ngày 13/10, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái là 30,52m (dưới báo động 2: 0,48m). Nước sông đang xuống nhanh, II.

More...