Sau khi bị mọi người chỉ trích, người mẹ khăng khăng các nhân viên nhà hàng sẽ rửa sạch chiếc bát.

More...