Bọn cộng sản bắc việt chó ngáp phải ruồi ăn cướp được miền Nam Việt Nam vì Mỹ đi đêm với trung cộng cắt hết viện trợ đạn dược, vũ khí cho quân đội VNCH trong khi cộng sản bắc Việt được trung cộng và liên xô cho vay mượn đạn dược, vũ khí khổng lồ . Trận đánh Xuân Lộc mà bọn cộng sản bắc việt chết thê thảm gấp 9 lần quân đội VNCH ( theo thống kê của quốc tế ) , có rất nhiều lính trung cộng chết trận này ( bị dân chúng địa phương phát hiện )
LikeLike


More...