Cám ơn ông Long, Ông đã tượng trưng cho*“Tổ Quốc, Danh dự Trách nhiệm”, Ngày đó nếu Ông là tướng Nguyễn văn Phú thì cục diện chắc có thay đổi. Nhưng tất cả đều là vận nước, số trời. Trời xanh thật bất công để bao người dũng cảm ngã xuống, để lũ lươn lẹo lên ngôi*.
Cảm ơn Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, cảm ơn thiếu tá.
LikeLike


More...