Bài viết quá hay, phân tích và lý luận, đưa ra những chứng cớ không thể chối cãi được, điều mà vc từ trước đến nay vẫn ra sức nhồi sọ hầu tẩy não dân Việt cái bộ mặt và tính chất bán nước buôn dân, vay tiền bọn cộng sản nga-tầu về chém giết đồng bào ruột thịt mình, để bây giờ dân chúng 3 miền Nam-Trung-Bắc mang thân làm điếm, tôi mọi cho thế giới để trả nợ cho chúng và làm giầu cho bọn tư bản đỏ vc bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu dân Việt
LikeLike


More...