Nếu….
Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ an
Làm giáo làng hay một chân thư lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than
Nếu ngày ấy sông Sài gòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bầy sấu đói đã reo mừng rước bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng
Nếu ngày ấy trên boong tàu đêm tối
” Người lao công đang quét dọn hành lang ”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an
……….
Nếu, nếu, nếu, thêm ngàn lần chữ nếu
Bác chẳng đi ! Đi chẳng có ngày về
Về, thượng mã phong bờ hang Pác pó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê !
( theo cafevanhanh )
Bài viết của tác giả rất chính xác, xin được chia sẻ. Cảm ơn tác giả . Trân trọng !
LikeLike


More...