Hảo!!!
phân tích, bình luận và chứng minh không thể chê vào đâu được, không có lời tốt hơn!
học sinh bây giờ, kể cả người lớn ” nghiện game”
cái này chắc là ” nghiện hôn “,
thuở ấy xa xưa có một chàng một chàng hôn hít
khi ấy chắc có thuốc khử mùi hôi miệng như ngày nay đang quãng cáo! ha ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LikeLike


More...