Trích;…”Riêng tư cách và lập trường chính trị của bà Nhu, theo tôi nó đã vượt xa những ai đội lốt tu sĩ của các tôn giáo đã là đang làm lợi cho bọn VC tham tàn, hay những ai chủ trương “không làm chính trị” khi mà có nhiều bằng chứng họ rất chính trị ngay trong những nơi được xem là thiêng liêng. Tôi bày lòng ngưỡng mộ của mình đối với bà Ngô Đình Nhu và nền Đệ Nhất Cộng Hoà, và cũng để lên án những ai tiếp tục làm tay sai cho VC, chuyên lăng nhục những người tử tế và những ai có công với đất nước Việt Nam.” (ngưng trích)
Bài viết thật tuyệt vời! Cám ơn tác giả Huỳnh Quốc Bình đã nói “lời công đạo”, cũng như đã can đảm lên tiếng…”BẢO VỆ CÔNG LÝ & SỰ THẬT!
Bà quả phụ Hồ Tấn Quyền cũng đã có nhận định về “đức tính tốt” của bà Ngô Đình Nhu => https://www.youtube.com/watch?v=z_0B7Xz2y68
LikeLike


More...