Thật hay câu trả lời, và buồn thay cho lũ sanh sau đẻ muộn, cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ !?! Nhưng cũng may mắn cho cụ già đã nói chuyện được với kẻ hậu sinh, ít ra kẻ này còn biết được lịch sử của đất nước mình để còn biết sỉ diện, giá mà kẻ hậu sinh đó là đám dlv của csvn thì …… đến đám chóp bu tứ trụ trong BCT của chúng cũng không ai hết lớp ba trường làng thì có phải cụ già này ” đàn gảy tai trâu ” hay không ? Chúc mừng nhen cụ !
LikeLike


More...